Menu
Bel: 06-53968016

Schoorsteenvegen

Houtgestookt

SchoorsteenvegenBij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande roet deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal. Roet komt voor in verschillende vormen. Fijn roet, glansroet, nat roet, en hard roet. De laatste drie vormen een zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van circa 610 graden kan deze laag spontaan in brand vliegen waardoor er een schoorsteenbrand ontstaat. Door het laten vegen van uw rookkanaal vermindert u de kans op een schoorsteenbrand. Laat daarom uw schoorsteenkanaal voor houtgestookte kachels en openhaarden minimaal 1 keer per jaar vegen zodat u optimaal kunt genieten. 

Gasgestookt 

Ook als u op gas stookt is het aan te raden uw rookkanaal 1 keer per 2 jaar te laten vegen. Het kanaal kan verstopt raken waardoor er koolmonoxide kan ontstaan. Daarnaast komen er bij het stoken op gas veel condenswater en zure gassen vrij die het gemetselde schoorsteenkanaal kunnen aantasten. De voegen en de bakstenen worden hierdoor poreus en kunnen een verstopping veroorzaken. Ook is de schoorsteen een favoriete plek voor vogels om in te gaan nestelen.

Neem contact op